Inspiracją do stworzenia tej strony była działalność przedwojennego Biura “REKLAMA” w Lublinie (zał. w 1918 r., przekształcone w 1924 r. w Dom Wydawniczy Głowiński i S-ka). Wówczas była to agencja reklamowa kolportująca ogłoszenia do wiodących lubelskich broszur i gazet, takich jak „Ziemia Lubelska” czy „Głos Lubelski”. Wydawała pierwsze w Polsce czasopismo REKLAMA (pierwsze wydanie w 1919) poświęcone szeroko pojętej reklamie, głównie w prasie. Takie ówczesne czasopismo o marketingu. Jej następcą był Rynek Lubelsko-Wołyński (1919 – 1922), poświęcony sprawom gospodarczym.

Dzisiejsza rzeczywistość jest nieco inna, ponieważ coraz większą popularność zdobywa reklama w Internecie. Od wczesnych lat 90. internet z roku na rok stawał się coraz ważniejszym środkiem masowego przekazu. Dziś strony internetowe są najważniejszym nośnikiem informacji.

Na kanwie dawnych tradycji wydawniczo-reklamowych powstała niniejsza firma, która pomoże Państwu tworzyć owe „nośniki”. Sprawię, że Państwa działalność będzie widoczna w sieci, a przede wszystkim nadam jej tożsamość, wygląd oraz przypiszę określoną myśl.

Zapraszam do współpracy.

Tomasz Brzuszkiewicz