W 1930 roku rozpisano konkurs na plakat patriotyczny z okazji rocznicy 100-lecia wybuchu powstania listopadowego. Do rywalizacji zgłoszono 22 prace. Przeważała technika prószona, jeśli nie aerografem to za pomocą siatki i szczoteczki.

W temacie nie chodziło jedynie o przedstawienie samej rocznicy, lecz o ukazanie „powstania zbrojnego narodu” w sposób zrozumiały dla wszystkich.  Plakaty wyróżnione pierwszą i drugą nagrodą najbardziej odpowiadały koncepcji zawartej w warunkach konkursu.

Pierwszą nagrodę otrzymali Bolesław Surało i Tadeusz Krysiak. Drugą nagrodę plakat Tadeusza Gronowskiego i Felicjana Kowarskiego.

Pierwsza nagroda
Druga nagroda

Koncepcje tych plakatów są inspirujące szczególnie pod kątem krojów czcionek na nich przedstawionych. Z uwagą patrzę się na dorobek polskiej grafiki użytkowej, która służy mi jako kanwa w projektowaniu zarówno logotypów, jak i wizytówek, a także drobnych materiałów poligraficznych.

Źródło:

Grafika. Organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Pracowników Zakładów Graficznych. Z.1 Warszawa 1930.

Plakaty – 100 rocznica powstania listopadowego, [http://lublin.ap.gov.pl/powstanielistopadowe/?page_id=154 – dostęp wrzesień 2018]