Czasami istnieje taka potrzeba (oczywiście w większości przypadków to potrzeba klienta, lecz nadgorliwość bywa…), aby zlikwidować pojedyncze litery, wystające z wersów tekstu. Idealnym pluginem do takich operacji jest moduł Orphans, czyli po polsku Sierotki, który można pobrać poniżej.

https://pl.wordpress.org/plugins/sierotki/

I super. Mamy wtyczkę, włączamy, ustawiamy, gdzie ma działać i robota zrobiona. Problem pojawia się, kiedy motyw, który tworzymy kodujemy z projektu PSD. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że tam nie występuje standardowy content, który możemy wpisać w standardowy edytor.

Przy tego typu projektach korzystam z popularnego wśród developerów modułu Advanced Custom Fields, który dodaje niestandardowe pola edytowalne. Ale wspomniane Sierotki go nie obejmują.

Spotkawszy się w przypadku jednej z realizacji z tym problemem postanowiłem go rozwiązać pytając wujka Google. Tak znalazłem poniższy kod, który należy wkleić do pliku functions.php naszego motywu.

function acf_orphans($value, $post_id, $field) {
  if ( class_exists( 'iworks_orphan' ) ) {
    $orphan = new \iworks_orphan();
    $value = $orphan->replace( $value );
  }
  return $value;
}
add_filter('acf/format_value/type=textarea', 'acf_orphans', 10, 3);
add_filter('acf/format_value/type=wysiwyg', 'acf_orphans', 10, 3);

Uwaga!!! Powyższy kod działa w przypadku typów: obszaru tekstowego i edytora wizualnego.