Chciałbym poinformować, że 24 listopada br. Biuro „Rynek Lubelski” w Lublinie zmieniło nazwę na Biuro REKLAMA i pod tym szyldem będzie występować dla szerokiej publiczności.
Wraz z tą zmianą dostrzegłem potrzebę unowocześnienia dotychczasowej strony internetowej. Wymaga ona co prawda jeszcze poprawek i udoskonaleń (co czynię w wolnej chwili), ale najważniejsze rzeczy już przedstawia szanownej klienteli.  Oczywiście zmianie uległ również logotyp, który dumnie prezentuje się w górnym lewym rogu niniejszej strony.

Mam nadzieję, że zmiana wizerunku wpłynie na pozytywny odbiór mojej małej manufaktury. Powody wydają się być jasne. Wystarczy wejść na stronę Dlaczego Biuro?