Stylowanie adresu w Woocommerce

Strona główna / Blog / Wordpress / Stylowanie adresu w Woocommerce

Czasami zdarza się, że w mailu potwierdzającym zakup do klienta pojawi się nieodpowiedni lub błędny format danych adresowych. Związany jest on chociażby z różnicą w formatach adresu w innych krajach niż Polska.

Aby to zmienić, wystarczy dodać w motywie do pliku functions.php taki oto kod:

add_filter( 'woocommerce_localisation_address_formats', 'woocommerce_custom_address_format', 20 );
function woocommerce_custom_address_format( $formats ) {
    $formats[ 'US' ]  = "{company}\n{name}\n{address_1}\n{address_2}\n{city}, {state_code} {postcode}\n{country}";
     
    return $formats;
}

Dostępne opcje formatu adresu:

{first_name}, {last_name}, {name}, {company}, {address_1}, {address_2}, {city}, {state}, {postcode}, {country}, {first_name_upper}, {last_name_upper}, {name_upper}, {company_upper}, {address_1_upper}, {address_2_upper}, {city_upper}, {state_upper}, {state_code}, {postcode_upper, {country_upper}