Historia

Strona główna / Historia

W 1918 w Lublinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 Franciszek Głowiński i Albin Kozłowski otworzyli działalność pod szyldem Biuro „REKLAMA”. Było to biuro ogłoszeń do pism, prenumeraty gazet oraz wszelkiej reklamy. W roku 1924 przekształcone zostało w “Dom Wydawniczy Głowiński i S-ka”.

“REKLAMA” była taką ówczesną agencją reklamową kolportującą ogłoszenia do głównych lubelskich broszur i gazet, takich jak “Ziemia Lubelska” czy “Głos Lubelski”. Wydawała pierwsze w Polsce czasopismo o tytule „REKLAMA” – poświęcone szeroko pojętemu marketingowi. Pierwszy nakład wydany został w 1919 roku. Jej następcą był “Rynek Lubelsko-Wołyński”.

Aktualnie reklama ma zupełnie inny wymiar. Od wczesnych lat 90. Internet z roku na rok stawał się coraz bardziej istotnym środkiem masowego przekazu. W związku z tym reklama w Internecie zdobyła niesamowicie dużą popularność. Obecnie najważniejszym nośnikiem informacji są strony internetowe. Współczesny człowiek  spędza sporo czasu na ich przeglądaniu. Godne uwagi jest również to, że dla wielu ludzi Internet stał się wręcz głównym miejscem pracy. Liczba jego użytkowników rośnie z roku na rok.

I choć rzeczywistość obecnie kolosalnie różni się od tej sprzed stu lat, to właśnie to przedwojenne pismo stało się dla mnie inspiracją do stworzenia tej firmy. Biuro REKLAMA powstało nie tylko po to, by tworzyć współczesne formy reklamy. Chcę pokazać również, jak robiono to dawniej i czerpać inspirację z przeszło już 100-letniej tradycji.

Nigdy nie myślałem o moim biurze jako o agencji reklamowej, gdyż określenie to już samo w sobie wiąże się ze swego rodzaju ograniczeniami. Kreuje w ludzkim umyśle pewien określony schemat pracy. W moim odczuciu Biuro „REKLAMA” jest bardziej studiem projektowym niż agencją. To miejsce, w którym nowoczesność spotyka się z wieloletnią tradycją, tworząc wspólnie wspaniałe, nieszablonowe oraz unikalne projekty.

Każdy nowoczesny, inteligentny handlowiec rozumie, jak doniosłym i ważnym czynnikiem powodzenia wszelkich przedsiębiorstw jest umiejętna, fachowa reklama

“Głos Lubelski”, środa, 14 sierpnia 1918 r.
Biuro Reklama

Już sto lat temu było to oczywiste i, mimo że świat bardzo się zmienił od tamtego dnia, stwierdzenie to wciąż pozostaje aktualne.

Zadaniem Biura REKLAMA jest tworzenie unikalnych stron internetowych, nieszablonowych identyfikacji wizualnych oraz wyjątkowych grafik na wszelkie Państwa potrzeby. Sprawię, że Państwa działalność będzie widoczna w Internecie i znacznie wyróżni się na tle konkurencji. Nadam jej tożsamość, wygląd oraz przypiszę określoną myśl…

Tomasz Brzuszkiewicz