Afisze i plakaty

Strona główna / Oferta / Afisze i plakaty

Cena od 200 zł netto

Projektowanie afiszy i plakatów wymaga dość dużego wyczucia. Na przykład głównym celem afiszu jest przekazanie konkretnych treści. Dlatego projektując go, unika się artystycznych ozdób. W odróżnieniu od plakatu afisz pełni funkcję czysto informacyjną. Składa się głównie lub często w całości z samego tekstu. Nawet jeżeli obok tekstu pojawia się grafika, zwykle jest niewielka, prosta i odgrywa rolę drugorzędną. Afisze umieszcza się w stałych, publicznych miejscach.

Istnieje specjalny papier, odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz alkaliów zawartych w składzie klejów, na którym powinny być drukowane afisze. Jest on cieńszy od plakatowego i nie jest niczym barwiony, gdyż ważnym aspektem jest to, by był mocno biały.

Plakat reklamowy to wyrób poligraficzny, najczęściej drukowany jednostronnie, zwykle w formacie A3 lub większym. Ma charakter informacyjny, a także propagandowy. Jego korzenie sięgają XVII/XVIII wieku. Był uważany za swego rodzaju reklamę, a w okresie przedwojennym traktowano go jako artystyczną wypowiedź.

Zazwyczaj plakat drukowany jest na całej powierzchni papieru. Jest bardzo barwny i zawiera ilustracje bądź zdjęcia, podczas gdy afisz składa się wyłącznie z tekstu. W projektach plakatu często nawet napisy są artystycznie zdobione lub zmienione. Dziś plakaty wykorzystują głównie grupy społeczne czy organizacje. Odgrywają rolę informacyjną, a ich ciekawy, artystyczny wygląd oraz bogata kolorystyka mają za zadanie przyciągać wzrok.