Logotyp okolicznościowy stworzony dla upamiętnienia cyklicznego festiwalu „Miasto Poezji” organizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.