Logotypy nawiązują do pierwotnej identyfikacji Akademickiego Związku Sportowego. AZS powstał w latach 20 XX w.

Przedwojenny logotyp został zestawiony ze współczesną czcionką Poiret One znajdującą się w repozytorium Google Fonts. Na potrzeby projektu wykonano 2 wersje znaku: skróconą oraz dłuższą z rozwiniętym skrótem AZS.