Cena od 200 zł netto

Papier firmowy to specjalnie zaprojektowany papier przeznaczony do użytku biznesowego, najczęściej w formacie A4. Zwykle zawiera logo firmy oraz dane kontaktowe, może też być dodatkowo ozdobiony. Przy jego użyciu firmy już od początków XX wieku kształtowały swój wizerunek. Taki papier jest świetnym narzędziem reklamy i swego rodzaju wizytówką.

Dzięki rozwojowi pras drukarskich i wzornictwu przemysłowym papier firmowy stał się powszechnie dostępny. Przyczyniło się to do zrezygnowania z burżuazyjnych projektów. Design stopniowo przechodził w bardziej funkcjonalny. Postawiono na prostotę, dzięki czemu produkcja stała się tańsza.

Korzenie papieru firmowego, jaki znamy teraz, sięgają do XIX wieku. Rewolucja przemysłowa przyczyniła się do znacznego wzrostu jego popularności, która utrzymuje się do dziś. Papier firmowy jest ważnym składnikiem identyfikacji wizualnej. Wszędzie, gdzie dociera on — jest także reklama Twojej firmy. Pomaga to w ugruntowaniu pozycji firmy na rynku oraz wykreowaniu profesjonalnego wizerunku.